Farský kostol

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Nižnej Myšli bol postavený v rokoch 1802 – 1805 na mieste pôvodného kostola. Je to už najmenej tretia stavba kostola na tom istom mieste. Z historických materiálov je známy pravdepodobne prvý chrám, ktorý stál už v 13. storočí a bol bazilikálneho typu.

Bola to majestátna románska stavba, ktorá je čiastočne viditeľná na starej pečati. Tento honosný prepoštský chrám bol zničený protestantmi v 16.-17. storočí.

V poradí druhý kostol postavili v roku 1660 kalvíni, pričom využili aj múry rozváľanej baziliky. Kostol postavili v renesančnom slohu, bez veže. Barokovú vežu postavili až jezuiti, a to v roku 1768. Okrem veže dobudovali pravdepodobne aj sakristiu a prestavali svätyňu. Súčasný barokovo-klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1802 – 1805. Je výraznou dominantou obce a je viditeľný zo širokého okolia. Dispozične ho charakterizuje veža, loď, presbytérium a sakristia. Dĺžka chrámu je 34 m, šírka 10,8 m. V interiéri sa nachádza niekoľko zaujímavých kultúrnych pamiatok:

  • sústava oltárov z roku 1924, vyrobené v Červenom Kostelci v dielni majstra B. Kafku: hlavný oltár s plastikami sv. Mikuláša, Petra a Pavla, bočné oltáre Ružencovej P.Márie a sv. Jozefa – sú typickou ukážkou eklektizmu, t.j. v umeleckom stvárnení sa nachádza viacero umeleckých štýlov, barokovo-klasicistická kazateľnica z 19. stor., jednokrídlové dvere do sakristie z r. 1808
  • oktogonálna kamenná renesančná krstiteľnica s medenou nádobou, bez pôvodného vrchnáka zo 17. stor.,
  • klasicistický drevený kríž a dve polychrómované barokové plastiky P. Márie a sv. Jána – umiestnené nad spovednicou z 18. stor. závesný barokový kríž z 18. storočia – v sakristii, dubové stupnicové schodisko na chór, organ zn. Rieger z roku 1822, barokový kalich z 18. stor., vzácne zdobená neobaroková monštrancia z r. 1926.

Kostol bol niekoľkokrát opravovaný a renovovaný, napr. v roku 1885, kedy búrka strhla strechu a vážne poškodila statiku stavby. Súčasnú podobu získal v rokoch 1983, kedy bol vymaľovaný interiér kostola, v r. 1994, kedy získal kvadrikovú fasádu a v roku 2003, kedy bola prestavaná svätyňa a osadený pevný oltár.