Kláštor z 13. stor. – budova bývalej jezuitskej správy

Postavený – v 12. alebo v 13. storočí na mieste bývalého hradiska. Masívna jednoposchodová budova postavená v tvare uzavretého obdĺžnika po viacerých rekonštrukciách a prestavbách. Zastavaná plocha 1445 m2, priľahlé pozemky 6480 m2. Podzemie kláštora je pretkané viacerými chodbami a sieňami s valenými a krížovými klenbami, ktoré nekopírujú súčasný pôdorys budovy. Odborný architektonický prieskum objektu nebol doteraz vykonaný. Budova je v pomerne zlom stave a nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu.

Stručná história objektu
– 13. stor. – Sídlo prepozitúry rehoľných kanonikov – premonštrátov. Myšlianska kapitula – hodnoverné miesto, kde boli riešené dôležité administratívne a právnické úkony,
– 15. stor. – kláštor dobyli a obsadili bratrícke vojská Jána Jiskru,
– 1458 – bitka o bratrícky tábor – popravených 400 bratríckych bojovníkov,
– 1538 – vlastníkom kláštora sa stalo mesto Košice,
– 1540 – kláštor obsadil Štefan Bočkay,
– 1573 – 1643 – vlastníkom sa stala kalvínska rodina Štefana Katayho, kláštor je prestavaný na pohodlnejší kaštieľ,
– 1643 – 1773 – vlastníkom kláštora sa na 130 rokov stala košická rezidencia Spoločnosti Ježišovej – jezuiti,
– 1682 – 1683 – kláštor obsadili povstalci Imrich Tököliho,
– 1703 – 1711 – vlastníkom sa stal prívrženec Františka Rákocyho Ján Szakmáry,
– 1780 – vlastníctvo prevzal tzv. Študijný fond zriadený Máriou Teréziou,
– 1786 – v kláštore sa dočasne ubytovalo 24 nemeckých rodín, ktoré pozval cisár Jozef II. na opustené jezuitské benefíciá,
– 19. stor. – sídlo Prefektorátu Myšlianskeho dištriktu, dištriktuálneho lesného úradu, daňového úradu, poštového úradu a štátneho notárskeho a matrikárskeho úradu,
– 1887 – do západného krídla budovy je premiestnená rímskokatolícka ľudová škola, do východného krídla farský úrad,
– 1944 – kláštor obsadili maďarskí delostrelci, v novembri zriadená nemecká vojenská nemocnica,
– 1945 – v budove sa usadili ruskí vojaci (3 mesiace),budova kláštora poštátnená,
– 1956 – na poschodí východného krídla bola zriadená materská škola,
– 1959 – v budove kláštora končí farský úrad,
– 1971 – na prízemí východného krídla je zriadený klub mládeže, neskôr knižnica,
– 1993 – na základe reštitučného zákona štát vrátil budovu kláštora Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Nižná Myšľa, oficiálne ju prevzala až v roku 1996,
– 2003 – na základe zmluvy o prenájme celý objekt užívala obec Nižná Myšľa. (V západnom krídle sídlila základná škola, na poschodí východného krídla bola zriadená materská škola.)

– v priestoroch na prízemí bolo v roku 2003 otvorené Myšľanské múzeum.